Cookieerklæring

Denne nettsida brukar informasjonskapslar (cookies) for trafikkmåling og optimalisering av innhald.

Ein cookie er ei lita tekstfil som lastast ned og lagrast på brukarens datamaskin/mobil/nettbrett når brukaren opnar ei nettside. Den brukast for at nettsida skal fungere optimalt. I henhold til ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) må Sandal support informere brukarane av sandalsupport.no om bruk av informasjonskapslar (cookies).

«Cookie»-paragrafen 2-7b seier følgande: 

Lagring av opplysningar i brukars kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikkje tillat utan at brukaren er informert om kva opplysningar som behandlast, føremålet med behandlinga, kven som behandlar opplysningane, og har samtykka til dette. Første punktum er ikkje til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysningar: 

  1. utelukkande for det føremål å overføre kommunikasjon i eit elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnsteneste etter brukarens uttrykkelege førespurnad.

Bestemmelsens hovudomsyn er å beskytte brukarens personvern på ekomområdet mot ulovlege teknikkar som spionprogram og liknande. Ekomlovens § 2-7b er ikkje til hinder mot å bruke lovlege teknikkar. Vilkåret for bruk av cookies er at brukaren har samtykka til dette. Førehandsinnstilling i nettlesar om aksept av cookies blir sett på som samtykke, forutsatt at det er informert om kva informasjonskapslane brukas til. 

Følgande informasjonskapslar brukast på sandalsupport.no: 

  • Analyseverktøyet Google Analytics. Denne tenesta leverast av Google Inc. og brukar cookies for å analysere korleis brukarane benyttar nettstaden. Informasjonen som genererast, inkludert IP-adresse, sendes til Google og lagrast på «servere» i USA. Google brukar denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstaden, samanstille rapportar om aktivitetar på nettstaden for eigaren av nettstaden, samt yte andre tenester i tilknyting til aktivitetar på nettstaden og bruk av Internett. Det samlast ikkjepersonleg informasjon om deg som brukar. Sandal support brukar Google Analytics for å analysere bruken på sandalsupport.no. Vi får informasjon om kva sider som er mest besøkt, kvar brukarane kjem ifrå (land og kva kanalar som førte dei til sandalsupport.no) og på kva tidspunkt sidene er mest besøkt. Dataene gir oss moglegheit til å ha oversikt over kor mange unike brukarar vi har og korleis dei brukar sandalsupport.no, slik at vi kan tilpasse og forbetre tenesta. 
  • Facebook-piksel. Vi brukar også Facebook-piksel. Dette er ein kodesnutt som er lagt til på nettsida vår, slik at vi kan nå deg med våre annonser på Facebook og Instagram etter du har besøkt sandalsupport.no

På Nettvett.no (https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/) finn du meir informasjon om sletting av informasjonskapslar.  

Nettstaden sandalsupport.no drivast og er eigd av Daniel Sandal, innehavar av Sandal support. Vi kan kontaktast på post@sandalsupport.no