Tenester

Datahjelp

digitalisering av medier

Trådlaust nettverk

Oppsett av nettside

Meir info kjem…

Vi tilbyr ei rekke forskjellige tjenester til privatpersonar og bedrifter lokalt på søre Sunnmøre samt. delar av Nordfjord ved behov. 

Utleige av varebil og frakttjenester; du kan leige varebil for ditt behov, eller vi kan tilby deg frakt av ymse, til dømes heimlevering av varer du har kjøpt frå lokale forretningar eller bruktmarkedet; kvitevarer, møblar eller liknande større eller mindre ting. Bortkøyring av avfall; hageavfall, restavfall, kvitevarer.

Datahjelp og anna teknisk bistand i heimen.

Salg, montering og oppsett av trådlaust nettverksutstyr, kartlegging av ditt heimenettverk og behov for auka rekkevidde, stabilitet og hastigheit. Samt. mange andre moglegheiter, til dømes familiar med barn kan få tidsbegrensa bruk av internett (både med kabel og trådlaust), foreldrekontroll. Gjestenett; dersom du driv utleige eller vil ha eit adskilt nett for gjestar kan vi konfigurere og setje opp dette for deg.

Salg og oppsett av brannmur i nettverket ditt.

Salg og montering av overvåkingskamera på din eigedom eller fritidsbustad. For ekstra tryggleik.

Reparasjon, diagnostisering og feilsøking av dataproblem. Oppfrisking og rens av datamaskin.

Oppgradering av forholdsvis eldre datamaskin (PC/Mac), gir nytt liv med ny moderne SSD disk og meir minne/RAM. Bytte av batteri på bærbar datamaskin.

Digitalisering av eldre medier;  VHS kassett kopiering over til enten DVD-plate eller til eit videoformat du kan lagre på datamaskina di, kopiering av DVD-plate over til videofil. Kopiering av lydkassetter over til lydfil. 

Oppfrisk og rens av operativsystem (OS) på windows og Mac. 

Formidling og salg av datadeler og utstyr, Wi-Fi utstyr etc.